دبستان برکت روستای قهج

فعالیت های دبستان برکت روستای قهج واخبار آموزش وپرورش

دبستان برکت روستای قهج - فصل (3) » جانوران علوم اول دبستان

غلامرضا آجودانی
دبستان برکت روستای قهج فعالیت های دبستان برکت روستای قهج واخبار آموزش وپرورش

فصل (3) » جانوران علوم اول دبستان

بخش سه: جانوران

1-    آيا محل زندگي جانورا ن يکسان است؟ نه . خير

2- آيا جانوران يک نوع غذا مي خورند؟ نه . خير

3- آيا جانوران يک نوع صدا دارند؟  نه . خير

4- آيا جانوران را مي توان از صدايشان شناخت؟ بلي

5- ماهي درکجا زند گي مي کند؟  در آب

6- آيا شکل و اندازه ي جانوران يکسان است؟ نه خير

7- ماهي چگونه حرکت مي کند؟ شنا مي کند.

8- ماهي با چه وسيله اي حرکت مي کند؟ به وسيله ي با له

9- چند جانور را نام ببريد که گوشت مي خورند؟ سگ - گربه - گربه - شير - عقاب - روباه - ...

10- چند جانور را نام ببريد که گياه مي خورند؟ گاو- گوسفند - بز - اسب

11- چند جانور نام ببريد که دانه مي خورند؟

12- ماهي در دريا چه مي خورد؟ کبوتر- مرغ - گنجشک - بلبل - خروس

جانوران ريز دريايي

13- چه جانوراني مي شناسي که پرواز مي کنند؟ کبوتر - بلبل -  کبک - عقاب

14- چه جانوراني مي شناسيد که راه مي روند؟ گربه - سگ - اسب - گرگ

15- چه جانوراني مي شناسيد که مي جهند؟ قورباغه- ملخ- کانگورو

16- مار چگونه حرکت مي کند؟ مي خزد

17- چرا مار مي خزد؟ چون دست وپا ندارد.

18- چه جانواراني مي شناسيد که تند حرکت مي کنند؟ ببر- شير- پلنگ - خرگوش

 

19- چه جانورانی مي شناسيد که کند حرکت مي کنند؟ لاک پشت - حلزون

20- چرا انسان براي خود خانه درست مي کنند؟ تا شب ها درآن بخوابند- بچه هاي خود را درآن نگه دارد- ازسرما  وگرمادر امان بمانند

21- چه جانوراني را مي شناسيد که لانه دارند؟ کبوتر- زنبور - مورچه - موش - گنجشک

22- محل زندگي زنبور چه نام دارد؟ کندو

23- موش لانه ي خود را در کجادرست مي کند؟ زير خاک

24- حرکت دسته جمعي جانوران چه نام دارد؟ مهاجرت

25- کيف وکفش از چه چيزي ساخته مي شود؟ از چرم

26- چرم از چه چيزي درست مي شود؟ از پوست گاو - پوست گوسفند - پوست بز

27- پشم از چه جانوري درست مي شود؟ گوسفند - شتر

28- از گاو چه استفاده هايي مي شود؟ از گوشت و شير و پوست آن استفاده مي شود.

29- ازمرغ چه استفاده هايي مي شود؟ از تخم مرغ - گوشت و پر آن استفاده مي کنيم.

30- از اسب چه استفاده هايي مي کنيم؟ در سواري و باربري و مسابقه ي ورزشي استفاده مي کنيم

31- از شتر چه استفاده ای می کنیم؟ از پشم وشير شتر آن استفاده مي کنيم.

 

32 جانوران در كجاها زندگي مي‌كنند؟ در آب وخشکی

 

33- چه جانوراني را مي‌شناسي كه در آب زندگي مي‌كنند؟ خرچنگ، ماهي، هشت پا، ستاره دريايي و...

34- چه جانوراني را مي‌شناسي كه در خشكي زندگي مي‌كنند؟ بُز، پلنگ، گاو و...

 

35- چه جانوراني را مي‌شناسي كه هم در خشكي و هم در آب زندگي مي‌كنند؟ لاك‌پشت، قورباغه، اردك، غاز و...

36- جانوران چه چيزهايي مي‌خورند؟ بعضي گياه، بعضي گوشت، يعضي هم گوشت و هم گياه

 

37- جانوراني كه گوشت مي‌خورند چه نام دارند؟ گوشت خوار

 

38- جانوراني كه گياه مي‌خورند چه نام دارند؟ گياه خوار-

 

39- انسان چه چيزي مي‌خورد؟ همه چيز هم علفخوار است وهم گوشتخوار

 

40- جانوران چگونه حركت مي‌كنند؟ بعضي مي‌دوند، بعضي شنا مي‌كنند، بعضي مي‌خزند، بعضي پرواز مي‌كنند، بعضي مي‌جهند

 

41- خرگوش، ماهي، اسب، مار، كلاغ، چگونه حركت مي‌كنند؟

 

42- چرا جانوران حركت مي‌كنند؟ براي فرار از خطر، براي پيدا كردن غذا برای بازی کردن

 

43- چرا جانوران لانه مي‌سازند؟ براي نگهداري از جوجه‌هايشان

 

44- چرا جانوران مهاجرت مي‌كنند؟ چون در آن منطقه غذا كم شده است، چون هوا سرد شده است.

 

45- از جانوران چه استفاده‌هايي مي‌كنيم؟ براي تهيه پوشاك، خوراك، سواري، باربري، تهيه چرم، تهيه فرش.

46- از هر كدام از جانوران زير چه استفاده‌هايي مي‌شود؟                  «بُز                           اسب،                    ،         گاو،                                                 ماهي،              مرغ،                شتر»

 

47-چند جانور نام ببر که با منقار غذا می خورند=لک لک- عقاب- طوطی –کلاغ

 

48-چند جانور نام ببر که برای خود لانه می سازند وبگو در کجا=زنبور در زیر سقف ها وسوراخ دیوارها-کبوتر وگنجشک در روی درختان-مورچه وموش در زیر خاک

 

49-چرا بعضی از جانوران می خزند= چون یا دست وپا ندارند یا دست وپاهای کوتاهی دارند

 

50-چهار جانور نام ببر که می جهند=قورباغه –ملخ خرگوش-کانگورو

 

51-چرا بعضی از جانوران می جهند=چون دست هایشان کوتاه تر از پاهایشان است

52-چند جانور اهلی نام ببر=اسب –گوسفند- گاو –الاغ-مرغ-خروس و....

53-چند جانور وحشی نام ببر=ببر- شیر گرگ روباه و......

 

54-جانورا هلی یعنی چه =جانورانی که در روستاها وشهر ها در کنار انسان ها زندگی می کنند

55-چند جانور نام ببر که غذا می جوند=اسب گاو گوسفند شتر الاغ

56- چند جانور نام ببر که غذا را می بلعند=ماهی مار

 

57- از گوسفند چه استفاده هایی می کنیم=از گوشت- شیر –پوست-پشم آن استفاده می کنیم

58-ازپوست گوسفند چه استفاده هایی می کنیم- از آن چرم درست می کنندواز چرم کیف-کفش-کمربندو....درست می کنند

59-از پشم گوسفند چه استفاده هایی می کنیم=از پشم برای درست کردن نمد وداخل لحاف وتشک واز پشم نخ درست می شود واز نخ لباس نخی تهیه می شود

 

60-چرا نباید جانوران را زیاد شکار کرد =چون نسل آنها از بین می رود

سه جانور نام ببر که به خاطر پوست شکار می شوند= ببر شیر پلنگ روباه

61-جانورانی را نام ببر که مهاجرت می کنند= پرستو ولک لک

 

62-چرا بعضی از جانوران مهاجرت می کنند=برای پیدا کردن غذا وبه علت سرد شدن هوا

 تاريخ : یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ | ۱۸:۵۲ بعد از ظهر | نویسنده : غلامرضا آجودانی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.